top of page

Wie zijn wij?

In het voorjaar van 2023 groeide in ons het verlangen om vrouwenwerk binnen de gemeente te gaan opzetten. De spontaan opgezette vrouwendag "smaakte naar meer". Na een avondje brainstormen besloten we rustig te beginnen. Met een aantal vrouwen bezochten we de vrouwenmorgen van Vrouw tot vrouw in Bruinisse. Heel waardevol en gezellig was dat. Op de website van de Hervormde vrouwenbond is alle informatie te vinden, zie https://vrouwtotvrouw.nl/ Maak ook kennis met hun prachtige maandblad. Vrouw tot vrouw kan ons advies geven bij de vormgeving van het vrouwenwerk. Ons groepje heeft voorlopig de vorm van een stuurgroep. We doen niets meer dan af en toe bij elkaar komen en activiteiten bedenken. Voor de uitvoering hebben we de vrouwen uit de gemeente nodig. In de weekbrief melden we het actuele nieuws. Algemene informatie vind je op deze plek. We staan open voor tips en aanvullingen. 

 

Naamgeving

Inmiddels heeft onze stuurgroep een naam bedacht voor het vrouwenwerk: Ruchama. Het betekent: ontferming. God is met ons bewogen en wil zich over ons ontfermen. Hosea 1 vers 8 -12. Wat een wonder is dat! God die vanwege onze zonden moet zeggen: je draagt de naam Lo-Ruchama. "U bent niet Mijn volk." Maar door het Bloed van Jezus Christus gereinigd, mogen wij de naam krijgen: Ruchama en zullen wij genoemd worden: kinderen (dochters) van de Levende God. In die hoop en verwachting willen wij het vrouwenwerk in de gemeente vorm geven.  Bemoedigend, onderwijzend, elkaar de Weg wijzend door Zijn Woord en Geest.

 

Vragen? Spreek ons gerust aan

We hebben ook een e-mailadres: vrouwenwerk.ruchama@gmail.com

 

Hartelijke groeten namens de stuurgroep vrouwenwerk,

Annelies Janse

Geraldine de Visser

Joke Wouters

Santine Wisse

Sary van Duin

bottom of page