top of page

Jeugdvereniging

De jeugdvereniging van de gemeente houdt een keer per maand een activiteit voor de jongeren die ouder zijn dan 12. We doen verschillende activiteiten zoals een dropping, een maaltijd voor ouderen uit de gemeente, een vossenjacht, spelletjesavond etc. Daarnaast houden we voor de tweede keer een kamp tijdens Hemelvaart! We beginnen de avond altijd met een stukje bezinning en gebed. We zijn nu met een groep van ongeveer 13 jongeren en hopen natuurlijk dat de groep groter gaat worden.

Kinderclub 'De Regenboog' 

In onze gemeente wordt ongeveer driewekelijks de kinderclub georganiseerd. Het seizoen begint na de startdag in september en we proberen eind mei/begin juni af te ronden.

Als gemeente en leiding vinden we het erg belangrijk dat de kinderen van de gemeente in contact komen met elkaar. De kinderen komen uit verschillende woonplaatsen en kennen elkaar vaak niet via school. Leuk als we op de club vriendschappen zien ontstaan! De club wordt meestal in de Petruskerk gehouden. We starten met inloop om vier uur en we stoppen om half zeven.

Onze clubmiddag is opgebouwd uit drie onderdelen: ontspanning, maaltijd en bezinning.

Het eerste uur wordt vaak gevuld met knutselen, een spel, buitenactiviteit of gymzaal afhuren. Daarna eten we gezellig met elkaar. Moeders zorgen voor een lekkere maaltijd, variërend van pannenkoeken, soep tot spaghetti. Na het eten splitsen we de groep naar leeftijd en wordt er bij allebei de groepen een Bijbelverhaal verteld, bidden en zingen we met elkaar en sluiten af met een verwerking. Momenteel gebruiken we programma’s van de HGJB.

We vinden het waardevol om op deze manier met de kinderen rondom de Bijbel bezig te zijn en hen op deze manier bij Jezus te brengen (Markus 10 vers 14).

Ieder jaar proberen we ook aandacht te vragen voor onze naaste dichtbij of verder weg. Dit kan zijn dat we iets voor de buurt doen (kerstkaarten) of een activiteit organiseren waarbij geld opgehaald wordt voor een concreet goed doel. In de kerstperiode geven we aandacht aan kerst en tijdens de laatste clubmiddag gaan we altijd op pad voor een leuke afsluitende activiteit.

Kortom: als je in groep 3 tot en met 8 zit: Welkom op onze club!

bottom of page