top of page

Catechisatie

Voor de jongeren die de basisschool verlaten hebben, bieden we jaarlijks in de winterperiode catechese aan. Hierbij worden groepen gevormd op grond van leeftijd. We kiezen voor de vorm van mentorcatechese, waarbij het uitgangspunt is dat er over allerlei (al dan niet actuele) onderwerpen in gesprek gegaan wordt met de jongeren en gezocht wordt naar een bijbels antwoord op de vragen die bij jongeren in deze tijd leven. De catechese is erop gericht om de jongeren voor te bereiden op het doen van geloofsbelijdenis.

Er zijn momenteel drie groepen: 12+, 15+ en 18+. Aan het begin van het seizoen wordt afgestemd wat de dag van samenkomen wordt. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de catecheten. Aan het begin van het seizoen worden de jongeren en hun ouders hiervan op de hoogte gesteld. De tijd is voor elke groep van 19.00 uur tot 19.45 uur. Voor deze groepen worden de methodes “Follow Me” en “Follow Me Next” van de HGJB gebruikt.

 

Belijdeniscatechisatie

Per seizoen wordt er ook gevraagd of er doopleden zijn die overwegen om geloofsbelijdenis te doen en de belijdeniscatechisatie willen volgen. Als er een groepje gevormd kan worden, geeft de consulent de belijdeniscatechisatie. Wanneer het groepje te klein is, vragen we aan een andere gemeente uit de buurt of de betreffende personen bij die gemeente de belijdeniscatechisatie mogen volgen. De belijdenisdienst vindt dan wel plaats in een dienst van “Het Kruispunt”. De predikant die de belijdeniscatechisatie heeft gegeven, wordt dan gevraagd als voorganger. Aan het eind van het catechisatieseizoen wordt aan de belijdeniscatechisanten gevraagd of ze daadwerkelijk geloofsbelijdenis willen doen. Het is mogelijk dat de belijdeniscatechisatie meerdere jaren gevolgd wordt. Voor de belijdeniscatechese wordt de methode “Hou(d)vast” van de HGJB gebruikt.

Enkele aandachtspunten:

  • In principe verwachten we alle jongeren van de betreffende leeftijdsgroepen tijdens de catechisatielessen. Wanneer dit structureel of incidenteel niet mogelijk is, vragen we dit telefonisch te melden bij de betreffende catecheet.

  • Wanneer jongeren structureel niet naar de catechisaties komen, geven de catecheten dit door aan de jeugdouderling. Deze probeert dan in contact te komen met de jongeren en in gesprek te gaan met hen over de achterliggende motieven.

  • We stellen het op prijs dat ouders eventuele bijzonderheden over hun kind, waar de catecheet rekening mee moet houden, melden.

bottom of page