Welkom op onze website!

Vanaf 1 maart 2019 zijn we onder verantwoordelijkheid van de classis Delta van de Protestantse Kerk in Nederland begonnen met het vormen van een gemeente-in-wording.

 

We zijn dus een jonge gemeente in opbouw. Elke zondag komen we 's ochtends en 's middags samen in een eredienst. Daarnaast zijn er een aantal bijbelstudiegroepen en catechesatiegroepen actief, organiseren we één keer per maand een sing-in en hebben we regelmatig doordeweekse gezamenlijke activiteiten, zoals startdag en BBQ aan respectievelijk het begin en het eind van het seizoen, vrouwenochtenden, mannenavonden, jongerenuitjes etc.

 

Ons verlangen is dat we toegroeien naar een volwaardige gemeente.

Omdat vanaf juni worden de corona-maatregelen weer versoepeld worden, mogen we weer kerkdiensten houden met maximaal 30 personen. Zie Erediensten voor meer informatie hierover.