top of page

Geduld en volharding

Profeten hebben geen gemakkelijk leven. Hun boodschap botst tegen de muur van onwil van mensen die niet willen horen. Enkelen komen tot bekering, maar de meesten maken het de profeten verschrikkelijk moeilijk. Zij spraken in de Naam van de Heere. Wie God verwierp, verwierp ook hen. Zij waren, net als wij, vreemdelingen en bijwoners (Ef. 2:19) die werden afgewezen en vermoord (Mat. 23:31). Mozes, David, Elia, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Johannes de Doper, en vele anderen, ondergingen het lot van verwerping en misbruik. Veel geloofshelden hebben hoon en geselslagen verduurd, zijn gevangen genomen, gestenigd, zwaar op de proef gesteld, doormidden gezaagd, vermoord, hebben rondgezworven, onder ontbering, verdrukking en mishandeling Heb. 11:36-37). Hun geduld is een bemoediging om de wedloop met volharding te lopen (Heb. 12:1).


Volharding brengt zegen. Iedereen die de Bijbel leest kan zien dat God volharding aanmoedigt en prijst. Volharding moet doorwerken (Jak. 1:4), pas dan verwerven wij wat God heeft beloofd. De grootste zegen in het eeuwig leven wordt niet beloofd aan hen die spectaculaire wonderen hebben gedaan of die een bewonderenswaardige zichtbare bediening hebben gehad. De hoop van de zegen is voor hen die volharden.


Job verloor op één dag alles wat hij bezat. Al zijn kinderen kwamen om. Alles was hij kwijt, inclusief zijn gezondheid en reputatie. Het ergste van al was dat hij Gods aanwezigheid niet meer ervoer. Zijn vrienden waren slechte raadgevers en zijn vrouw hield hem voor gek omdat hij toch op God blijft vertrouwen. De woorden: “Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen” (Job. 13:15), zijn een fantastische geloofsverklaring met geduld en volharding.


Jef de Vriese

© C.P.C. v.z.w. www.pastoralecounseling.org. Overgenomen met toestemming.

124 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wie is wijs en verstandig? Wat een vraag! De leraars of zij die het willen worden, zitten al op het puntje van hun stoel om op te staan en te tonen hoe verstandig ze zijn. Wacht even. Het antwoord is

Zonder gebedsleven in Zijn tegenwoordigheid is ons geestelijk inzicht duister en onze wijsheid dwaas. Zonder dagelijks tot Hem te naderen, hebben wij niet eens in de gaten dat wij vervreemd zijn van H

bottom of page