Financiën

Als u ons financieel wilt steunen, kan dit via:

Bankrekeningnummer: NL22RABO0373743084

CvK HG Het Kruispunt Noord-Walcheren

We zijn door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Kijk voor meer ANBI-informatie op de website van de Belastingdienst.

Klik hier voor het document met ANBI informatie Gemeente

ANBI informatie Diaconie: Voor de diaconie verwachten we in 2020 een opbrengst van € 15.000,-. Hiervan is ongeveer € 3.000,- bestemd voor specifieke doelen. Deze giften worden direct doorgestort naar deze doelen. Van de overige inkomsten bouwt het college van diaconie een vermogenspositie op waarmee het zijn diaconale taken in de toekomst hoopt te kunnen verrichten indien dit nodig zou zijn. Tot deze reservering is besloten omdat de diaconie pas in de loop van 2020 is opgestart.

Onder de volgende link is de jaarrekening te vinden: ANBI rapport

ANBI